неделя, 21 май 2017 г.

Бакара – обща информация за играта

Бакара е вид игра с карти. Може да се играе от до 14 души. Полетата на масата са номерирани от 1 до 15. Числото 13 е изпуснато, понеже се смята, че носи лош късмет. Зоните за залози са три и пред всеки играч има такива – те са за различните възможности, които са Играч, Банкер и Равна игра. На масата има трима дилъри, като този в средата насочва играта и се нарича крупие. Срещу него седят другите двама дилъри, които се грижат, съответно, за играчите от 1 до 7 и от 8 до 15, а и изплащат и прибират залозите. За да се определя размера на комисионната на играчите се използват номерирани кутии, които са пред крупието.

За играта са нужни 6 или 8 тестета, всяко по 52 карти (общо 312 или 416 карти). Стойността на ръката се изчислява като сбор от сумите на всичките ви карти. Асото носи 1 точка. Числата от 2 до 9 носят толкова точки, колкото е числото. 10, поп, дама и вале са по 10 точки. При положение, че в ръката си имате над девет точки, премахвате първото число от сбора и получавате реалната стойност – например, при 16 сбор, стойността на ръката ви е 6. А в случай, че първите две карти са с общ сбор 8 или девет, то вашата ръка се нарича „натурална“. Игри с карти.

На всеки играч, както и на банкера, се раздават по две карти и след това се изчислява стойността му. Има четири възможни варианта. Първият е на масата да има само една „натурална“ ръка и тогава тя печели. Вторият е да има две „натурални“ ръце, като тогава печели тази, чиято стойност е 9. В третият случай, ако се получат две „натурални“ ръце със стойност 9, то играта завършва с равенство. Последният вариант е, ако никое от горните условия не е изпълнено. Тогава се раздава трета карта на някои от играчите и на дилъра, изчисляват се новите стойности и победата отива при този, който е най-близо до девет. Ако има две или повече равни ръце, то играта завършва с равенство. Трета карта се раздава в случай, че играчът има 5 или по-малко; ако банкера има 0,1 или 2; ако крупието има 3; ако третата карта на играча е число от 2 до седем, а крупието има 3; ако третата карта на играча е от 4 до 7, а крупието има 7; ако третата карта на играча е 6 или 7, а крупието има 6. Не се раздава трета карта на играчи с 6 или 7 точки, както и на банкера, ако той има 7 точки.


За да направите залог на вашата ръка, поставете чиповете в зоната Играч – печелите, ако имате по-висока ръка от дилъра и печалбата е 1:1. За да заложите на играта на банкера, се поставят чиповете в полета Банкер – тогава се печели, ако банкерът има най-висока ръка; на казиното се плаща комисионна (която се събира в последствие, а не след всеки рунд) и печалбата е 1:1. При залог на равна игра, печалбата ви е 8:1 и не се плаща комисионна, но в този случай е доста трудно да се спечели, а казиното е с 15,75% предимство.

0 коментара:

Публикуване на коментар